DRÄNERING OCH MARKARBETEN

Dränering

Vi utför dräneringar av alla förekommande fastigheter och källare och fukt skyddar med marknadens bäst förekommande material och tekniker

Vi tar ansvaret för att hela jobbet blir utfört på bästa sätt så att ett gott resultat i fukt skydd alltid står i fokus.

Länk till en av våra leverantörer för mer information www.pordrän.se


Ågärder vid dränering

- Avlägsna eventuellt tätskikt på källarväggen.

- Tilläggsisolera källarväggen med lämplig skiva som ska vara isolerande och dränerande.

- Nytt dräneringssystem som hamnar på rätt nivå och nytt dagvattensystem som leder bort vattnet från stuprören.

- Säkerställa avledningen från dränerings- och dagvattensystemen till lämplig mottagare, ex kommunalt dagvattensystem eller lokalt omhändertagande på den egna fastigheten.

- Säkerställa att marken lutar ut från huset.

Med dessa åtgärder brukar man komma väldigt långt i fuktsäkringen av sin källargrund men vid besvärliga förhållanden kan det krävas ytterligare åtgärder.